Podział majątku wspólnego byłych małżonków

Po otrzymaniu orzeczenia sądu kwestie prawne wciąż nam towarzyszą, z tego powodu droga do uzyskania rozwodu często bywa długa. Punktem zapalnym w relacjach wielu rozwiedzionych par jest sprawiedliwy podział majątku. Wszystko, co dotąd było wspólne, musi być rozdysponowane między dwie niebędące już w związku strony. Podczas przygotowań do rozprawy wiele osób ponoszą emocje utrudniające chłodną ocenę sytuacji. Z tego powodu, czekając na kolejne spotkanie przed sądem, dobrym pomysłem może okazać się uzyskanie nieco więcej informacji na temat podziału majątku po rozwodzie. Należy oczywiście również zgromadzić potrzebne dokumenty. Niezbędna okaże się także pomoc profesjonalnego adwokata, ponieważ rozdzielanie majątku czasem bywa kosztowne.

Czym jest wspólność majątkowa i jak ją podzielić?

Zanim przejdziemy dalej, odpowiedzmy sobie na pytanie - czym jest wspólność majątkowa w małżeństwie? Otóż jest to stan, który ma początek w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Obejmuje on wszystkie przedmioty materialne, które zostały nabyte podczas trwania małżeństwa ze środków wspólnych małżonków. Małżonkowie mają prawo do rozszerzenia tej wspólności albo do jej ograniczenia.

W przypadku, w którym małżonkowie posiadają przedmioty majątkowe niebędące wspólnością, to dana rzecz należy tylko do jednej strony. Podziału majątku zwykle dokonuje się po rozwodzie, jednak wiele par myśli o tej kwestii już w trakcie procesu lub nawet przed jego rozpoczęciem (na podstawie umowy o rozdzielności majątkowej).

Podziału majątku - sądownie czy polubownie?

Kiedy ustaje majątkowa wspólność małżeńska? Majątkowa wspólność małżeńska ustaje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego, jeżeli wcześniej para nie zawarła umowy o podział majątku. Jeżeli rozwód jest już orzeczony, a byli małżonkowie nie rozmawiali jeszcze o kwestiach finansowych, sprawa zazwyczaj jest kierowana do sądu. Konieczne będzie w tym przypadku złożenie wniosku do odpowiedniego sądu rejonowego oraz uiszczenie opłaty sądowej, która wynosi 1000 zł. Ze względu na koszty bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest polubowny podział majątku. Oczywiście na podstawie umowy sporządzonej przez małżonków i wsparcia wykwalifikowanego adwokata. Przyjęto zasadę, że w miarę możliwości majątek dzieli się po równo. Jeżeli jest to wykluczone, w takim wypadku wypłaca się drugiej stronie różnicę wartości danego przedmiotu.


Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej lub zlecić nam poprowadzenie Twojej sprawy rozwodowej, zapraszamy do kontaktu:

 tel.: (+48) 508 277 555

 e-mail: kancelaria@szaflarscy.pl

Tomasz Szaflarski

Radca Prawny - Tomasz Szaflarski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izby Radców Prawnych w Katowicach pod nr KT 3268.