Postępowanie rozwodowe - jak je przeprowadzić?

Rozwód dla wielu osób stanowi traumatyczne przeżycie. W związku z tym emocje małżonków w jego trakcie są w pełni zrozumiałe. Jednak nie zmienia to faktu, iż po podjęciu decyzji o zakończeniu małżeństwa priorytetem będzie sprawne przeprowadzanie sądowego procesu.

Rozwody mają wpływ na wiele obszarów życia, z tego powodu warto zadbać o profesjonalną, doświadczoną obsługę prawną. Podczas wyboru kancelarii należy pamiętać, że każdy dobry adwokat rozwód traktuje jako sprawę niezwykle trudną dla klienta.  Dlatego dokłada wszelkich starań w celu płynnego zakończenia procedury, a także osiągnięcia zamierzenia określonego w trakcie współpracy.

Warto wiedzieć, że sporządzeniem pozwu kompleksowo zajmie się adwokat zaangażowany w sprawę. Z kolei najważniejsze zadanie wnoszącego o rozwód polega na określeniu, czy sąd powinien rozstrzygnąć aspekt winy. Decyzja może zapaść w trzech możliwych opcjach: bez orzekania o winie, a także z orzekaniem o winie jednej lub obydwu stron. Do pozwu możemy także dołączyć wnioski związane z usystematyzowaniem kwestii:

 • aspektów majątkowych (podział majątku, sprawy mieszkaniowe, eksmisje),
 • zobowiązań alimentacyjnych (zarówno wobec dzieci, jak i byłych małżonków),
 • opieki nad dziećmi (władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem).

 

Dobry prawnik od rozwodów w Katowicach. Czy zawsze możemy dostać rozwód?

Zazwyczaj decyzja o złożeniu pozwu rozwodowego nie jest łatwa. Często jest poprzedzona licznymi wątpliwościami i próbami ratowania związku. Wiele osób, które myślą o rozwodzie obawia się również długiego postępowania przed sądem, a także związanej z tym konieczności zmierzenia się z trudnymi pytaniami, które dotyczą wspólnej przeszłości. Jesteśmy kancelarią zajmującą się między innymi sprawami rozwodowymi w Katowicach oraz w całym województwie śląskim. Świadczymy naszym klientom kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy. Koncentrujemy się przede wszystkim na zebraniu odpowiednich dowodów i przygotowaniu pozwu wyczerpującego pod względem merytorycznym.

Trzeba się jednak liczyć z tym, że w niektórych sytuacjach sąd może odmówić orzeczenia rozwodu, nawet w przypadku, gdy dwie strony wyrażają na niego zgodę.

Sąd może odmówić orzeczenia rozwodu w następujących przypadkach gdy:

 • między małżonkami nie nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia,
 • rozwód byłby sprzeczny z regułami współżycia społecznego,
 • rozwód wiązałby się z niekorzystnymi skutkami dla małoletnich dzieci,
 • rozwodu żąda małżonek, który ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozpad małżeństwa.

Wymienione powyżej sytuacje często są bardzo wieloznaczne. Często trudno z góry założyć, jakie będzie rozstrzygnięcie sądu w konkretnym przypadku. Jeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse, warto skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii specjalizującej się w prawie rodzinnym i opiekuńczym. 

Rozkład pożycia i pomoc adwokata

Określenie „pożycie małżeńskie” odnosi się do całokształtu relacji, która łączy małżonków. Jeżeli zastanowimy się nad rozkładem pożycia, należy zwrócić uwagę na kwestie związane z więziami ekonomicznymi i emocjonalnymi. Sąd poddaje analizie aspekty takie jak: 

 • miejsca zamieszkania małżonków (wspólne czy oddzielne domy),
 •  sposób prowadzenia gospodarstwa domowego (zarządzanie budżetem, ponoszenie wspólnych wydatków),
 • więzi fizyczne.

Warto zatrudnić dobrego adwokata od rozwodów. Sąd zawsze uwzględnia w swoich analizach również okoliczności towarzyszące. W przypadku, w którym małżonkowie wciąż mieszkają razem tylko ze względu na to, iż jednej ze stron nie stać na wynajęcie własnego mieszkania, sąd – mimo prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego przez małżonków – prawdopodobnie stwierdzi brak więzi gospodarczych.

Ustanie więzi między małżonkami, nie oznacza, że nie można ich odbudować, dlatego sąd z dużą drobiazgowością może podejść do oceny łączących ich relacji. Bardzo ważną rzecz stanowi zweryfikowanie tego, czy rozkład pożycia jest trwały, czy też nadal istnieje szansa na uratowanie związku. 

Ogólnie przyjęło się, że aby rozkład więzi uznać za trwały, (bez perspektyw na ich ponowne nawiązanie) małżonkowie nie powinni utrzymywać ze sobą żadnych relacji od przynajmniej kilku miesięcy. Jednak w niektórych sytuacjach dobry prawnik może przekonać sędziego, że dany związek małżeński można rozwiązać nawet po krótszym okresie. Każda osoba, która szuka skutecznego adwokata od spraw rozwodowych w Katowicach, powinna skontaktować się z naszą kancelarią.

Interpretacja zasad współżycia małżeńskiego i społecznego

Kiedy sąd może oddalić pozew o rozwód? Może to zrobić w przypadku, w którym o rozwiązaniu małżeństwa wnioskuje małżonek winny rozpadowi związku. Takie sytuacje wymagają dogłębnej analizy, a ich rozstrzygnięcie  może prowadzić do rozwiązania małżeństwa. Jeżeli o rozwód stara się wyłącznie osoba, która dopuściła się np. zdrady lub innego zaniedbania obowiązków względem partnera, jest to sprzeczne z regułami współżycia w małżeństwie. Rozwód można wówczas uzyskać tylko wtedy, gdy drugi małżonek jednak wyrazi na niego zgodę. Małżeństwo może zostać unieważnione także w przypadku, gdy w ocenie sądu odmowa pozwanego będzie bezzasadna lub będzie wynikać z nieetycznych przesłanek (np. chęci zemsty na niewiernym partnerze). 

Sąd podczas spraw rozwodowych analizuje wszystkie okoliczności w szerokim kontekście, w tym również w świetle norm moralnych i obyczajowych. Rozwód może stać w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego. Do takich sytuacji zalicza się np. unieważnienie małżeństwa z powodu choroby partnera i potrzeby zapewnienia mu stałej opieki. Innym przeciwwskazaniem do orzeczenia rozwodu może zaawansowany wiek małżonków (w przypadku rozwiązania związku osoba, która została pozwana, nie miałaby nikogo bliskiego).

Sprawy z udziałem małoletnich dzieci i wsparcie ze strony kancelarii w Katowicach

Jeśli małżonkowie starający się o rozwód posiadają wspólne potomstwo, ich dobro dla sądu zawsze będzie najważniejsze. Sędzia musi skupić się przede wszystkim na emocjach dziecka, w związku z tym rozpatrzy również wątki związane z kwestiami finansowymi. Po rozwodzie rodziców jakość życia małoletniego nie może się pogorszyć, tzn. nadal musi on mieć takie same perspektywy związane z rozwojem swoich zainteresowań czy możliwością zdobywania wymarzonego zawodu. Najczęściej jednak taką sposobność zapewniają małoletnim alimenty, które wypłaca jeden z opiekunów. O wiele trudniejsze do uporządkowania są aspekty, które dotyczą wrażliwości dziecka, a także jego gotowości na rozwód. Rozpad rodziny to traumatyczne przeżycie nie tylko dla małżeństwa, a również dla ich dzieci. Z tego powodu podczas rozprawy rozwodowej często konieczna jest pomoc psychologa, który na podstawie rozmów z dzieckiem identyfikuje potrzeby i oczekiwania względem rodziców, a także ocenia jego stan emocjonalny.

W wielu przypadkach rozwód oznacza poprawę sytuacji w domu. Dziecko przestaje być świadkiem kłótni, wzajemnych oskarżeń czy nawet przemocy. Taka sytuacja w perspektywie długofalowej z pewnością przyniesie mu więcej korzyści niż dorastanie w dysfunkcyjnej rodzinie. Dodatkowo sąd zadba także o to, aby wskutek unieważnienia małżeństwa nie ucierpiały relacje dziecka z żadnym z rodziców. 

Co może wpłynąć na odmowę orzeczenia rozwodu? Może to być np. chęć wejścia w kolejny związek małżeński i założenia nowej rodziny przez jedną ze stron. W takiej sytuacji obawa sądu o los dziecka jest w pełni uzasadniona – zarówno więzi emocjonalne, jak i wsparcie finansowe mogą ulec osłabieniu na rzecz potomstwa z nowego związku. Z doświadczenia radców prawnych naszej kancelarii wynika, że oddalenie pozwu ze względu na dobro małoletniego dziecka należy do rzadkości. Usystematyzowanie kwestii finansowych i optymalne podzielenie opieki nad dzieckiem pozwala w wystarczający sposób zaspokoić jego wszystkie potrzeby życiowe.

Rozwody w Katowicach - jak się przygotować, ile trwają?

Kluczowym etapem, który może zadecydować o wyniku całej rozprawy, jest przygotowanie odpowiednich argumentów w momencie sporządzania pozwu rozwodowego. W trakcie postępowania przed sądem można zgłaszać dodatkowe dowody, jednak zazwyczaj mają one charakter uzupełniający wcześniej ustaloną strategię. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że rozwód bez orzekania o winie jest łatwiejszy do przeprowadzenia, a także zwykle mniej stresujący dla obydwu stron niż rozwód z orzeczeniem winy. Próba udowodnienia partnerowi wyłącznej winy za rozpad małżeństwa wymaga zebrania wyczerpujących dowodów, które jednoznacznie rozwieją wszystkie wątpliwości sądu.

Co więc należy zrobić? W zgromadzeniu i poprawnej, obiektywnej interpretacji materiału dowodowego najlepiej pomoże doświadczony prawnik. Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem wsparcia profesjonalnego adwokata od rozwodów w Katowicach, zapraszamy na spotkanie w naszej kancelarii. W trakcie pierwszych rozmów z klientami koncentrujemy się na takich aspektach jak m.in.:

 • zgromadzenie środków dowodowych w postaci zdjęć, filmów czy nagrań dźwiękowych,
 • wytypowanie świadków, którzy mogą potwierdzić argumentację strony,
 • zebranie dokumentów potwierdzających całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego (klienci mogą nam dostarczyć różnego rodzaju dokumenty urzędowe oraz prywatne, np. wiadomości e-mail, listy).

Klienci zgłaszający się do nas często pytają o czas trwania całego postępowania przed sądem. Sprawy o rozwody z winą w Katowicach mogą trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Wnioski o rozwód bez orzekania o winie zazwyczaj są rozpatrywane szybciej, jednak rzadko kiedy następuje to na pierwszej rozprawie. Długość postępowania w dużej mierze zależy od stopnia skomplikowania danej sytuacji oraz złożoności zebranych dowodów. 

Czy adwokat jest wart swojej ceny?

Koszty rozwodowe można podzielić na:

 • wydatki związane z opłatami sądowymi,
 • wydatki związane z wynagrodzeniem pełnomocnika. 

Koszt złożenia pozwu wynosi 600 zł. Dodatkową opłatę należy uiścić natomiast m.in. za zabezpieczenie kontaktów z dziećmi, żądanie eksmisji małżonka oraz za podział majątku. Szczegółowych informacji dotyczących cennika w zakresie spraw o rozwody udzielamy w naszej kancelarii w Katowicach, po zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta. Wynagrodzenie adwokata może się różnić np. w zależności od miasta czy zawiłości zlecenia. 

Wsparcie adwokata często jest kluczem do pomyślnego zakończenia sprawy. Dla wielu osób rozwód oznacza pierwszy w życiu kontakt z sądem, ponadto strony tego typu postępowań często mają trudność z obiektywną oceną sytuacji, a także z zapanowaniem nad emocjami. Pomoc prawnika pozwoli nie tylko zredukować stres, ale przede wszystkim podejmować w pełni przemyślane, skuteczne kroki prawne.

Jak wyegzekwować alimenty po rozwodzie i kto powinien się o nie starać?

Prawo rodzinne i opiekuńcze definiuje, kto musi wywiązać się z obowiązku alimentacyjnego oraz kto może o alimenty wnioskować. Skupiając się wyłącznie na sprawach podstawowych, należy wskazać dwóch możliwych odbiorców: dzieci oraz byłego współmałżonka.

W trakcie trwania małżeństwa rodzice w równym stopniu są zobowiązani do utrzymania rodziny oraz zapewnienia dzieciom odpowiedniej stopy życiowej. Czynnikiem zmieniającym ten stan rzeczy są jednak rozwody. Po zakończonym postępowaniu sąd na wniosek powoda orzeka o konieczności pomocy w utrzymaniu i wychowaniu dziecka, które pozostało przy drugim rodzicu. Wniosek powinien zostać merytorycznie uzasadniony - najlepiej poprzez dołączenie dokumentacji potwierdzającej wysokość ponoszonych kosztów. Do zadań powoda należy także skonkretyzowanie wartości przedmiotu sporu, którą stanowi suma alimentów z całego roku.

Sprawę o alimenty może rozpocząć również były współmałżonek, jeśli rozwód nie został orzeczony z jego winy. W takim wypadku zarówno osoba, która znalazła się w niedostatku, jak i odczuwająca pogorszenie jakości poziomu swojego życia, powinna otrzymać pomoc od byłego małżonka, który wykazuje lepszą sytuację finansową.

Profesjonalnego wsparcia w rozwiązywaniu sporów alimentacyjnych udzieli Państwu radca prawny Tomasz Szaflarski – jako doświadczony prawnik rozwodowy, alimenty egzekwuje skutecznie i sprawnie.

Kwestie opieki nad dzieckiem po rozwodzie

Ustalenie ojcostwa pociąga za sobą szereg konsekwencji, w tym również związanych m.in. z obowiązkiem alimentacyjnym czy uporządkowaniem kwestii, które obejmują prawo do kontaktów z dziećmi.

Prawo rodzinne i opiekuńcze reguluje także sprawy dotyczące ojcostwa i uporządkowania kontaktów dzieci z rodzicami, które komplikują się np. przez rozwody. Jeśli mężczyzna uznaje ojcostwo dziecka, konieczne jest również potwierdzenie tego faktu przez matkę. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy ojcostwa trzeba dochodzić w świetle prawa. Odpowiedni wniosek może złożyć wówczas matka, domniemany ojciec lub dziecko (do ukończenia 18 lat), a decydującym dowodem są badania DNA z placówek posiadających odpowiedni atest. Taka sytuacja daje sądowi pewność podczas wydawania wyroku.

W przypadku, w którym poszukujecie Państwo kompleksowej obsługi prawnej w ramach sądowego ustalenia praw rodzicielskich i dalszego wyznaczenia obowiązków rodziców w zakresie opieki nad dzieckiem, najlepiej skorzystać z oferty naszej kancelarii. Odpowiednio wyspecjalizowany adwokat prawo rodzinne zna bardzo dobrze, co pozwoli mu godnie reprezentować klienta w trakcie jego rozprawy sądowej.


Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej lub zlecić nam poprowadzenie Twojej sprawy rozwodowej, zapraszamy do kontaktu:

 tel.: (+48) 508 277 555

 e-mail: kancelaria@szaflarscy.pl

Tomasz Szaflarski

Radca Prawny - Tomasz Szaflarski. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izby Radców Prawnych w Katowicach pod nr KT 3268.